Som du sikkert har fått med deg vedtok generalforsamlingen (2022) at borettslaget skal gå over til...