Borettslagets generalforsamling vedtok i 2018 at det skulle installeres tilbakeslagsventiler i samtl...