Installasjon av tilbakeslagsventiler

9 januar 2020 - 15:26 - Skrevet av olanarr - Kategori: Informasjon - Del på Facebook - Del på Twitter

Borettslagets generalforsamling vedtok i 2018 at det skulle installeres tilbakeslagsventiler i samtlige leiligheter. Kostnaden ved dette arbeidet skal belastes hver leilighet etter kostpris.

Anbudsrunden er gjennomført og Bravida (tidl. VVS Engeneering) er valgt som utførende selskap.

En tilbakeslagsventil er en ventil som monteres ved stoppekranen slik at varmtvann og kaldtvann ikke blander seg. Vi unngår at man får kalde og varme «strømmer» når man dusjer og det forhindrer intern lekkasje i rørnettet. Mange kan ha feil på sine blandebatterier uten å vite om det.

Bravida har sendt ut og hengt opp fremdriftsplan for de forskjellige oppgangene. Les denne nøye. Jobben tar ca. 2 timer pr leilighet. Ved spørsmål kan prosjektleder hos Bravida kontaktes:

Trond Olsen

Tlf: 911 37 260

E-post: trond.olsen@bravida.no

Har du ikke anledning til å være hjemme på oppsatt tidspunkt må du kontakte Bravida for å avtale en annen dato. Beboere som ikke er hjemme og ikke har gitt beskjed vil bli belastet et gebyr for manglende oppmøte.

Ola Narr 11,18 og 20 har allerede fått montert tilbakeslagsventiler, de får derfor ikke besøk av rørlegger i denne omgangen, men vil få faktura slik som alle andre siden borettslaget tidligere har betalt for denne installasjonen.

 

Tilbakeslagsventiler – spørsmål og svar

 

Hvorfor skal vi installere dette?

Borettslaget har et stort rørnett som alle leiligheter er tilkoblet. Vi opplever svært ofte vekslende varmtvann, kaldtvann i varmtvann, varmtvann i wc m.m. Dette skyldes en innvendig lekkasje i blandebatterier hos de enkelte leilighetene. For å unngå denne problematikken har generalforsamlingen vedtatt å installere tilbakeslagsventiler i samtlige leiligheter.

Hvor lang tid tar installasjonen?

Installasjonen tar ca. 2 timer. Rørlegger trenger tilgang til luke i tak\ rørkasse på bad og wc (for de som har separat wc).

Jeg kan ikke på oppsatt tidspunkt?

Ta kontakt med Bravida så snart som mulig. Det er ønskelig at man er så fleksibel som mulig for å holde oppsatt tidspunkt. Nøkkel kan leveres til nabo, vaktmester eller til Bravida i forkant slik at de kan låse seg inn og utføre jobben. Det trenger ikke å være noen hjemme under installasjonen.

Jeg ønsker ikke å få montert tilbakeslagsventil?

For at effekten av tilbakeslagsventilene skal være best mulig må samtlige få dette installert. Vedtaket fra generalforsamlingen gir heller ikke mulighet til å velge dette bort.

Når får jeg regning?

Når arbeidene er gjennomført i alle leilighetene vil styret og OBOS arbeide med en oversikt over hva som skal faktureres den enkelte leilighet. Alle vil få beskjed i god tid før fakturaer sendes ut. Prisen per monterte sett er 2625,- inkl. mva. Noen leiligheter har to rørføringer og trenger derfor 2 sett som de da vil bli belastet for. Dersom det er gjort endringer på badene som gjør at rørlegger ikke kommer til stoppekranene vil det påløpe merkostnader for den leiligheten dette gjelder.

Jeg trenger lengre betalingsfrist?

Ta kontakt med oss i styret på styret@olanarr.no for å få utvidet betalingsfrist.


Denne artikkelen handler om:
Fant du det du lette etter?
Ja Nei