Velferdsrommet Velferdsrommet holdes stengt pga. smittevern inntil videre. Vi vil komme tilbake med ...