Vedtekter for Ola Narr borettslag org nr 948314991 vedtatt på ordinær generalforsamling den 29.0...