Energikostnader:  Energikostnader er en stor utgift for borettslaget. Spesielt denne vinteren hvor ...