Følg myndighetenes råd til enhver tid. Se helsenorge.no og oslo.kommune.no For å ivareta helsen t...