Sykkelparkering – utredning

11 april 2023 - 20:38 - Skrevet av olanarrstyret - Kategori: Informasjon - Del på Facebook - Del på Twitter

Vurdering av utvendig sykkelparkering i Ola Narr borettslag

Generalforsamlingsvedtak fra 2021. Styret skal utrede muligheter for å forbedre utvendig sykkelparkering i Ola Narr borettslag.

Dagens sykkelparkering i Ola Narr borettslag

I dag er det flere muligheter for sykkelparkering:

 • Utvendig i sykkelstativ
 • Utvendige boder (inngang fra gateplan)
 • Fellesboder i kjllere
 • Personlige boder

Generalforsamlingsvedtaket omhandler innendørs sykkelparkering med tilgang fra gateplan, omtalt som utvendige boder.

Dagens situasjon med 2 utendørs sykkelboder markert i blått

 

Borettslaget har i dag to frittstående sykkelboder plassert slik at mange beboere har lett tilgang til minst et av dem. Hver av disse er på ca. 35 m2. Disse er vist som blå firkanter i kartet over.

Sykkelbodene har tidligere vært brukt som søppelskur og har ikke optimal utforming for sykkelparkering. Vi har vurdert muligheten for å lage to innganger i boden som er plassert inne i gårdsrommet og montere oppheng for sykler langs veggene i begge skurene. Men sykkelbodene er relativt gamle, vi mener derfor at det ikke er hensiktsmessig at de bygges om for å forbedre mulighet for sykkelparkering. Dette vil være investeringer vi vil ha glede av i relativt kort tid. Men vi mener det vil være lurt å fortsette normalt vedlikehold av disse slik at vi utsetter investering ved nybygging. Ved nybygging kan det være aktuelt å gjenbruke betongsålene for bygget.

Forbedret sykkelparkering

Styrets formening er at for å forbedre mulighet for sykkelparkering i utvendige boder bør det bygges minst en sykkelbod til.

I vurderingen av plassering er det vektlagt at ny bod:

 • bør ha en sentral plassering slik at tilgang til sykkelboder blir jevnt fordelt for beboere i borettslaget
 • bør ikke være til sjenanse for beboere
 • bør ikke lage soner for lyssky virksomhet

Alternativene vi har sett på er vist i figuren nedenfor. De beste plasseringene vi har kommet frem til er markert med grønn farge.

Alternativ plassering av ny sykkelbod

Grunner til at vi ikke ønsker de andre plasseringene er gitt for hvert alternativ nedenfor:

 1. Relativt usentralt plassert i borettslaget. Denne adgangen til borettslaget brukes i hovedsak av folk som skal benytte kollektivtransport.
 2. I konflikt med areal for lek og moro. Arealet er tenkt å bli brukt for dette videre også med etablering av treningsapparater vi har fått støtte til via sparebankstiftelsen.
 3. Relativt trangt areal. Vil komme tett på Ola Narr 4 og kan gi en «bakside» hvor vi får uønsket aktivitet. I konflikt med etablert beplantning.
 4. Må gjøre omfattende tiltak for å forbedre adkomsten til boden, dvs. etablere gangstier, lage åpninger i gjerdet og endre parkeringsplassene. Kommer tett på leilighetene i Ola Narr 6 og 8. Kan gi en «bakside» hvor vi får uønsket aktivitet. I konflikt med etablert beplantning.
 5. Må endre parkeringsplasser for å få tilgang til boden. Vil komme tett på leilighetene i Ola Narr 2 og 4. Kan gi en «bakside» hvor vi får uønsket aktivitet. I konflikt med etablert beplantning.
 6. Relativt usentralt plassert i borettslaget. Kommer tett på Ola Narr 3 og 5. Kan gi en «bakside» hvor vi får uønsket aktivitet. I konflikt med etablert beplantning.

 

Vi mener en av plasseringene vist med grønn farge vil være hensiktsmessig.

 1. Denne utgangen fra borettslaget er sentral for mange. Det er et areal som i dag ikke er andre planer for. Det kommer tett på få leiligheter. Boden vil bli søknadspliktig i henhold til plan og bygningsloven fordi den plasseres inntil et eksisterende bygg. Vi ønsker at boden bygges inntil for at det ikke skal bli noen bakside på bygget og for å utnytte arealet best mulig.
 2. Boden plasseres sentralt i borettslaget og vil være lett tilgjengelig for andre. Boden vil være søknadspliktig i henhold til plan og bygningsloven fordi den plasseres inntil et eksisterende bygg. Boden kan muligens bygges slik at den kan utvides når den eksisterende rives.

Vi har ikke hentet inn spesifikke tilbud for etablering av sykkelbod, da dette ikke er en del av det vedtatte generalforsamlingsvedtaket. Vi anslår allikevel at kostnaden vil bli i størrelsesorden 5-700 000 NOK. Dette inkluderer søknaden.  

Etablering av sykkelbod er ikke nødvendig å vedta på generalforsamling men ligger innenfor styrets normale beslutningsmyndighet.

 

For å forbedre sykkelparkeringsmulighetene på kort sikt vil vi gjennomføre følgende tiltak:

 • Halvårlig opprydding av utvendige sykkelboder. På våren i forbindelse med dugnad. På høsten i slutten av oktober.
 • Oppslag av regler for sykkelparkering i utvendige sykkelskur
 • Påminnelse om sykkelparkering og frigjøring av plass i sms og på infoskriv

Denne artikkelen handler om:
Fant du det du lette etter?
Ja Nei