Større vedlikehold og rehabilitering

26 mai 2014 - 22:01 - Skrevet av olanarr - Kategori: Vedlikehold og rehabilitering - Del på Facebook - Del på Twitter

Større vedlikehold og rehabilitering

2013 – 2014

Etablert nytt fibernett samt trukket kabel til fremtidig brannvarsling . Installert branndører inn til hovedtavler i alle kjellere. Nytt betalingssystem til vaskeri (dekkes av Miele).

2012 – 2013

Byttet vinduer og dører velferdsrom og næringslokale

Renset ventilasjonskanaler

Maling av alle vinduer

Vask av fasade Ola Narr 1-12, 14, 16, 18, 20, 22 og vaskeri

Rehabilitert fasade Frydensgate 1a,1b, Ola Narr 1- 4

Rehabilitert alle balkonger

2011 – 2012

Balkong og fasadeprosjekt; planlegging og byggesøknader.

VVS vedlikehold; byttet trykkreduksjonsventiler i hvert vanninntak. Samt byttet t-koblinger på hovedvannledningene inn til blokkene.

Gjerder, porter og skilt vedlikeholdt og byttet.

Fryseriet avviklet og forsvarlig demontert.

Flyttet styrerommet for å frigi lokaler til utleie.

2010

Avsluttet drenering og videreføring av grøntplan Pusset opp vaskeriet. Nytt lekestativ

Nye avfallsbrønner

Pusset opp velferdsrommet

2009

Startet drenering

2008

Lagt inn fjernvarme og rehabilitert fyringsanlegget

2007 – 2008

Utskifting av entrédører og oppussing av trappeoppganger

2006

Våtromsrehabilitering ferdigstilt

2005

Våtromsrehabilitering, oppussing bad/kjøkken velferdsrom. Nytt toalett styrerom.

2004

Maling av vegg ved Frydens gt. 1 A og 1 B. Pusset opp vaskeri og velferdsrom.

2003

Skifte av tak i Ola Narr 6, 8, 10, 12, 14, 16. Skiftet blikk på tak i Frydens gt. 1 A og 1 B, Ola Narr 1, 2, 3, 4. Drenert utenfor Ola Narr 18, 20, 22. Ny oljebrenner.

2002

Skifte av tak i Ola Narr 18, 20 og 22. Nye porttelefoner. Ny oljetank.

2001 Skifte av tak i Ola Narr 5 – 11, og takluker i Ola Narr 1, 3

og 2, 4.

2000

Maling av vinduer, og delvis vask av fasade Ola Narr 6 -16.

1999

Maling av vinduer. Montering av nytt fryseanlegg i fellesfryseri. Oppgradering lekeanlegg iht nye forskrifter. Rensing og åpning av dreneringskummer.

1998

Oppgradert kabel-tv-anlegget, ny vaskemaskin.

1997

Omtrekking av el. ledninger ferdigført

1994 – 1996

Omtrekking av el. ledninger i leiligheter og vaskeri. Nytt gårdslysanlegg.

1992 – 1993

Nytt varmeanlegg

1990

Ombygging av flere tak, utbedringer av kloakkledninger. Innkjøpt festetomten.

1989

Omlegging av tak, modernisering av vaskeri med ny vaskemaskin og tørketrommel, oppussing av fasadene, oppgradering av grøntanlegget.

1988

Oppussing av de malte blokkene, reparasjon av balkonger.

1986

Vindusutskifting, inngangspartier, porttelefonanlegg.


Denne artikkelen handler om:
Fant du det du lette etter?
Ja Nei