Rundskriv fra styret Mars

16 mars 2020 - 21:09 - Skrevet av olanarrstyret - Kategori: Nyhetsbrev - Del på Facebook - Del på Twitter

Ekstra renhold av kontaktflater
Styret håper det er noen flinke beboere som kan stille opp for å utføre ekstra renhold av gelender, porttelefon, dørhåndtak og andre kontaktflater i sin oppgang. Du velger selv hvor mye og hvor ofte du ønsker å rengjøre. Styret stiller med nødvendig utstyr dersom du skulle trenge dette.

Generalforsamling utsettes på ubestemt tid
Som følge av Covid-19 viruset har styret bestemt at generalforsamlingen 2020 utsettes. Dette er etter anbefalinger fra OBOS, Oslo kommune og FHI.

Innkalling vil ikke bli sendt ut før disse anbefalingene har blitt endret. OBOS jobber også med alternative løsninger som kan bli aktuelt for å få gjennomført en generalforsamling. Mer informasjon vil komme. 

Barnevogner som er plassert i oppganger vil bli fjernet uten varsel.
Dette utgjør fare for brann og er til hindring for enkelte beboere. Barnevogner skal oppbevares i sykkelbod i kjeller eller sykkelbod utendørs.
Henvend deg til styret om barnevognen din har blitt fjernet.

Samtykke til digital kommunikasjon
I samarbeid med OBOS oppfordrer vi alle til å gi samtykke til digital kommunikasjon gjennom en SMS-kampanje. Dette gjør informasjonsflyten enklere for alle parter. Dette gir mulighet for å motta innkalling til generalforsamlinger digitalt, men også andre viktige beskjeder til beboere. 

Solskjerming!
Vi er i kontakt med byrådsantikvaren om løsning for solavskjerming i borettslaget. For å få en helhetlig løsning, vil borettslaget finne en leverandør som alle må benytte seg av. Beboere velger selv hvor og om de vil ha solskjerming, og kostnader for dette faller på den enkelte.
Tenk litt på ditt behov for solskjerming, mer info kommer nærmere sommerferien.

 Hensetning av søppel
Ettersom en av avfallsbeholderen er ute av drift har det samlet seg mye søppel rundt avfallsbeholderen ved sykkel parkeringen. Ved Ola Narr parken står det avfallsbeholdere som ofte har ledig kapasitet og vi ber folk gå hit å kaste om det blir fult andre steder.
Vi er i dialog med kommunen for å få dekket enkelte kostnader ved den ødelagte brønnen.

 

«Ikke ta på hverandre, men ta vare på hverandre 😊»

Fant du det du lette etter?
Ja Nei