Informasjonsskriv fra styret – januar 2024

19 januar 2024 - 12:04 - Skrevet av Magnus Sørensen Haukaas - Kategori: Informasjon - Del på Facebook - Del på Twitter

Takk til alle som deltok på beboermøtet 17. januar! Det var godt engasjement og det kom mange gode spørsmål 🙏🙌

Informasjonsmøte om individuell måling av varme 🗓️🌡️💬

I forbindelse med oppstart av individuell måling av varme, vil det være et nytt beboermøte 31. januar kl 19:00 på Teams. Møtet vil blant annet handle om måleløsningen i sin helhet, installasjon av måleenheter i leilighetene og hvordan fakturaene kommer til å se ut. Vi håper at så mange som mulig vil delta på dette møtet også.

Innbrudd 🚪🔒👀

Vi har nylig hatt innbrudd i en kjeller her i borettslaget hvor flere boder ble rundstjålet. Vi ønsker derfor å minne om viktigheten av å påse at dører er lukket og låst og at lyset er slukket når man forlater kjeller, loft og oppgang. Dersom noen bryter seg inn, medfører dette ofte skadeverk som er kostbart å reparere.

Valg av styremedlemmer og generalforsamling 🗳️👥🤝

Vi nærmer oss ordinær generalforsamling og vi trenger kandidater til valgkomité, styret, samt varamedlemmer til styret. Hvis du kan tenke deg å stille eller kjenner noen andre i borettslaget som er interessert, ta kontakt med valgkomitéen på valgkomite@olanarr.no.

Vi minner også om at fristen for å sende inn forslag til saker til generalforsamlingen er 1. februar.

Snøbrøyting ❄️🚜

I Ola Narr Borettslag er det et firma som er innleid for å ta seg av snøbrøyting. De brøyter borettslagets gårdsrom, gangveier og inn/utkjøring til parkering. Kommunen brøyter fortau på Ola Narr og Frydens gate, samt ene halvdel av parkeringen ved Ola Narr 1. Snøen som ligger rett utenfor inngangsdørene er det dessverre ingen som har ansvaret for. Hvis du ønsker å trå til med litt snømåking her, finnes det snøskuffer i kjelleren.

Dersom man leier en parkeringsplass, har man selv ansvar for snømåking av denne.

Smart fyring ❄️🌡️

Vi er inne i periode med mye kulde samtidig som varmekostnadene er i økning. Det er derfor viktig å være smart når det gjelder oppvarming. Noen gode råd er å holde vinduer lukket når radiatoren er på, og la varmen være avskrudd i rom du ikke oppholder deg i. Da er man mer energieffektiv. Hvis radiatorene er av, er det viktig at det ikke blir så kaldt at vannrør står i fare for å fryse. Det kan gjøre store skader.

Oppbevaring i fellesarealer 🚫📦⚠️

Vi minner om at det i henhold til borettslagets husordensregler ikke er tillatt å oppbevare ting i borettslagets fellesarealer. Dette gjelder også ski, akebrett, sko m.m. Ting som etterlates vil bli fjernet og kan i verste fall ende med å bli kastet.

Svingninger i temperatur på radiator 🌡️🌦️📉

Det kommer inn en del spørsmål til styret om at temperaturen på radiatorene svinger. Årsaken til dette er at fjernvarmeleverandøren regulerer temperaturen i forhold til utetemperaturen. Det vil si at temperaturen på radiatorene vil være lavere på varmere dager og høyere på kaldere dager. Dette er for å unngå at det blir for varmt inne når det er mildt ute og omvendt. I tillegg er det energibesparende.

Temperaturen på tappevannet er derimot alltid konstant og vil ikke variere slik som radiatorene gjør. Grunnen til at temperaturen på tappevannet er høy er for å unngå bakterievekst i vannrørene.

Støy fra oppussing 🔇🛠️🕘

Styret får jevnlig inn klager på støy i forbindelse med oppussing. Vi minner om at oppussing som genererer støy skal opphøre innen kl. 21:00 alle dager. Dersom du skal pusse opp, må du henge opp lapp på oppslagstavla slik at naboer blir varslet. Lappen må inneholde navn og telefonnummer.

Husordensreglene for Ola Narr Borettslag finner du på olanarr.no.

Båndtvang 🐾🐕🚯🗑️

Vi minner om at det er båndtvang hele året på borettslagets eiendom. Det innebærer at lufting av hund må skje ved bruk av bånd. Vær også nøye med å plukke opp eventuell avføring etter hunden din. Brukte hundeposer skal kastes i søpla.

Styret ønsker alle et godt nytt år! 🎉🎆


Denne artikkelen handler om:
Fant du det du lette etter?
Ja Nei