Korona Styret har dessverre besluttet å holde velferdsrommet stengt inntil videre som følge av str...